Pozystory
Pozystory

Pozystory

Pozystory, znane również jako termistory, to specjalne rodzaje rezystorów, które zmieniają swoją wartość rezystancji w odpowiedzi na zmiany temperatury. Są to elementy termiczne, które wykorzystuje się w różnych aplikacjach do pomiaru, kontroli i kompensacji temperatury.

Pozystory mogą być podzielone na dwa główne rodzaje:

  1. Termistory PTC (Positive Temperature Coefficient): Termistory PTC charakteryzują się tym, że ich rezystancja wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Oznacza to, że im wyższa temperatura, tym wyższa wartość rezystancji. PTC są stosowane jako bezpieczniki termiczne, ogrzewacze, termostaty, a także do kontroli temperatury w różnych urządzeniach.

  2. Termistory NTC (Negative Temperature Coefficient): Termistory NTC są odwrotnością termistorów PTC - ich rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Oznacza to, że im wyższa temperatura, tym niższa wartość rezystancji. NTC znajdują zastosowanie w termometrach, układach kompensacji temperatury, jako czujniki termiczne i inne zastosowania, które wymagają pomiaru i kontroli temperatury.

Ważną cechą termistorów jest fakt, że ich zmiana rezystancji w odpowiedzi na zmiany temperatury nie jest liniowa. Zależność rezystancji od temperatury jest zazwyczaj nieliniowa i można ją opisać charakterystyczną krzywą rezystancji-temperatury dla danego typu termistora.

Pozystory są bardzo użytecznymi elementami w elektronice i elektrotechnice, gdyż pozwalają na pomiar i regulację temperatury, co jest kluczowe w wielu aplikacjach, takich jak termostaty, ochrona przed przegrzaniem, układy kontroli, kompensacja temperatury w sensorach, itp. Ich charakterystyczna reakcja na zmiany temperatury czyni je niezastąpionymi w wielu zastosowaniach, gdzie monitorowanie i kontrola temperatury jest ważnym elementem działania urządzenia.

Aktywne filtry

Śledź nas na Facebooku